kamin

تیم کمین

سامانه بازرسی هوشمند

سامانه کمین برای تصویربرداری از زیر خودرو و شناسایی اجسام نامتعارف به کار می‌رود. در این سامانه، دستگاه با استفاده از دوربین از زیر خودرو تصویربرداری کرده و با پردازش تصویر، تصویر کاملی از زیر خودرو را بدون نقطه یا نقاط کور تحویل کاربر می‌دهد. این سامانه برای شناسایی اجسام نامتعارف در زیر خودرو در مبادی ورودی اماکن نظامی، گمرکات، پتروشیمی‌ها و سایر اماکنی که بازرسی خودرو در آن اهمیت دارد، استفاده می‌شود.

اعضای تیم

حسین اسماعیلی
حسین اسماعیلی
محمدرضا رضایی
محمدرضا رضایی

راهبران

سجاد شیعه
سجاد شیعه

آلبوم تصاویر تیم

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پیشرانا می‌باشد.