ثبت‌نام تیم و صاحب ایده

پس از ثبت نام تیم و صاحب ایده و ارسال پروپوزال طرح، بررسی توسط داورها انجام می‌شود و طرح‌هایی که در گام اول پذیرفته شوند برای مصاحبه  به مرکز پیشرانا دعوت شده و پس از انجام داوری نهایی، تیم‌ها و طرح‌های پذیرفته شده متناسب با نیاز هر یک، از نظر فنی، مالی، امکانات و… حمایت می‌شوند.
حوزه کاری و فعالیت
مشخصات نماینده تیم
مشخصات اعضای تیم
معرفی طرح
حوزه کاری و فعالیت
مشخصات نماینده تیم
مشخصات اعضای اصلی تیم
معرفی طرح

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پیشرانا می‌باشد.