بسم الله الرحمن الرحیم
پیشرانا
بستر رشد تیم‌های فناور
در مسیر حل مسائل
ثبت‌نام کنید
پیشرانا
بستر رشد تیم‌های فناور
در مسیر حل مسائل
ثبت‌نام کنید
Previous
Next
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشرانا
بستر رشد تیم‌های فناور
در مسیر حل مسائل
ثبت‌نام کنید
پیشرانا
بستر رشد تیم‌های فناور
در مسیر حل مسائل
ثبت‌نام کنید
Previous
Next

معرفی پیشرانا

پیشرانا، بستری برای شناخت درست مسائل و نیازهای اصلی علم و فناوری کشور؛ فرصتی برای رشد افراد و تیم‌ها برای حل مسائل و رفع نیازهای مذکور؛ و تلاشی برای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان است. ما در پیشرانا مخاطبین را به چالش حل مسائل مهم فناوری کشور دعوت می‌کنیم و در کنار تیم و با حمایت از تیم برای تحقق آن تلاش می‌کنیم. اگر تیمی دارید که تصمیم دارد مسئله‌ای از مسائل کشور را حل کند، اگر تخصص یا سرمایه‌ای دارید که می‌تواند کمکی به حل این مسائل کند، می‌توانید روی همکاری با ما حساب کنید.

شناخت مسئله
شرح مسئله